Madera: Guatambu

Base y tapa de vidrio  2.00 x 1.00

Opcional: Base sola

Mesa Vitrea

Mesa Vitrea

Madera: Guatambu

Base y tapa de vidrio  2.00 x 1.00

Opcional: Base sola